background
slideshow 0 slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

United Markets werkt veel met groepsdiscussies en diepte-interviews (face to face).

Groepsdiscussies worden gebruikt voor basale verkenningen. Breed kijken, mogelijk gemaakt door een vertrouwenssfeer binnen een groep van vijf à zes deelnemers, waarbinnen elk van de deelnemers iets persoonlijks van zichzelf mag laten zien. Sessies die desgewenst door u kunnen worden gevolgd, via een gesloten cameracircuit. Meebeleven op het puntje van je stoel, levert vaak een schat aan nieuwe informatie op. Ideaal voor marktverkenningen, en het ontwikkelen van aanknopingspunten voor nieuwe, kloppende positioneringen.

De uitkomsten van de groepssessies worden altijd gefinetuned door middel van individuele diepteinterviews, met nieuwe respondenten. Bij het toetsen en het fine tunen is juist de rust, zonder invloed van andere deelnemers, een voorwaarde om verdere scherpte te creëren.

Desgewenst verzorgt United Markets ook het verrichten van kwantitatief (grootschalig) marktonderzoek, zodat de verkregen bevindingen tevens cijfermatig onderbouwd worden. On line onderzoek & computer gestuurd telefonisch onderzoek (CATI) worden samen met onze partners uitgevoerd. Met vragenlijsten, waarin u zichzelf volledig kunt vinden.

Ook (ideeën voor) campagne-concepten worden op deze wijze tegen het licht gehouden. Uiteraard in uw bijzijn (videocircuit), zodat u bij wijze van spreken ‘ruikt’ waar de kansen liggen om alles uit uw campagne te halen.

Groepssessies en single interviews worden tussentijds afgewisseld met interactieve besprekingen met u als opdrachtgever. Zodat de leercurve stijl is. Niet pas bij oplevering van de resultaten, maar ook al tijdens het marktonderzoek zelf.

United Markets heeft een eigen rekruteringsafdeling voor het werven van deelnemers voor marktonderzoek. Wij maken op geen enkele wijze gebruik van respondenten-bureau’s, voorzien van databases met overvraagde beroepsrespondenten die van bureau-naar-bureau hoppen. Zelf rekruteren van respondenten biedt de meeste garantie op authenticiteit & spontaniteit; en dat is voor ons een voorwaarde, voor valide marktonderzoek.

Graag nodigen wij u uit om over de mogelijkheden eens van gedachte te wisselen!

contact
homeblue
dienstenred
CONTACT
T  +31 (0)35 692
Disclaimer Design: www.conceptendesign.nl
hoeblack
wiered
contactblack
linksred